„ЯНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е бенефициент по проект № BG16RFOP002-6.002-0620-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

 

 

 

„ЯНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е бенефициент по проект № BG16RFOP002-6.002-0620-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Инструмента REACT-EU.

 

Общата стойност на проекта е 259 900.00 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (БФП) – 129 950.00 лв. европейско финансиране. Проектът е с обща продължителност 10 месеца, датата на стартиране на проекта е: 21.09.2022 г.

 

Основната цел на проектите, изпълнявани в рамките на процедура № BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, е: предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.