Документация за избор на изпълнител по процедура „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ с предмет: „Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на CNC Фибро-лазерна машина за рязане на метални листа (1 брой)

Документация за избор на изпълнител по процедура „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ с предмет: „Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на
CNC Фибро-лазерна машина за рязане на метални листа (1 брой)

Документи може да изтеглите тук (7z архив)

Дата: 04.07.2023г.