Услуги

Производствената ни база е оборудвана с необходимите машини и технологии за извършването на многообразни металообработки, като предлагаме следните услуги:

Янев Инженеринг произвежда разнообразни по специфика и сложност детайли и възли.