Огъване

Янев Инженеринг предлага огъване на ламарина с изключително висока точност, качество и повтаряемост на огъване.

Технически възможности на Durma 30320

Усилие на огъване 320 т.
Дължина на сгъване 3000 мм.

 

Технически възможности на Durma 30175

Усилие на огъване 175 т.
Дължина на сгъване 3000 мм.

 

Equipments_0004_02

Технически възможности

Усилие на огъване 100 т.
Дължина на сгъване 2550 мм.