„ЯНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е бенефициент по проект № BG16RFOP002-2.089-0655-C01

 

 

 

„ЯНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е бенефициент по проект № BG16RFOP002-2.089-0655-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско финансиране. Проектът е с обща продължителност 3 месеца – датата на стартиране на проекта е: 15.10.2021 г.

Проектът е насочен към подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Основната цел е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.