„Янев Инженеринг“ ЕООД изпълнява проект № BG-RRP-3.004-0168-C01 „Технологична модернизация в предприятието“

 

 

Янев Инженеринг“ ЕООД изпълнява проект № BG-RRP-3.004-0168-C01 „Технологична модернизация в предприятието“ по Програмата за икономическа трансформация на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Основната цел на проектите, изпълнявани в рамките на процедура № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи, да се оптимизира производствената верига и да се създадат условия за растеж и развитие на предприятието чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на капацитета, без нанасяне значителни вреди на околната среда.
Инвестицията ще реализира целта на проекта и процедурата: повишаване на ефективността, производителността и рентабилността на производствения процес чрез закупуване на нова CNC Фибро-лазерна машина за рязане на метални листа.
Общата стойност на проекта е 698 000,00лв., от които 349 000,00лв. безвъзмездно финансиране.

Проектът е с обща продължителност 12 месеца.
Начало: 10.04.2023г.
Край: 10.04.2024г.